Tặng 1 triệu Bạc cho tất cả thành chủ!

Quý thành chủ kính mến,

Trong quá trình bảo trì máy chủ Ngọa Long chiều nay, do thời gian bảo trì bị gián đoạn nên đã khiến các thành chủ chịu nhiều tổn thất không đáng có.

Để đền bù những tổn thất đã xảy ra, Ban Điều Hành quyết định gửi tặng tất cả các thành chủ Ngọa Long 1 triệu Bạc vào tài khoản!

Như vậy, sau thời gian bảo trì, các thành chủ sẽ thấy 1 triệu bạc xuất hiện trong tài khoản và được tiếp tục tham gia vào sự kiện Halloween hấp dẫn.

Bổn trang kính báo!