Tắm tiên nhận code

Quý thành chủ kính mến!

Chỉ trong nay mai, các thành chủ sẽ được tham gia "sự kiện tắm tiên" cực kỳ hấp dẫn. Không những thế, các thành chủ tham gia sự kiện tắm tiên này còn nhận được code thưởng của Ngọa Long!

Những code Ngọa Long lấy từ sự kiện tắm tiên có giá trị 2.000.000 Bạc và 200.000 Chiến Công.

Bổn trang sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức nóng hổi từ sự kiện tắm tiên này để các thành chủ tham gia kịp thời!

Bổn trang kính báo!