Tam Quốc Phân Tranh - Giải đấu mới sắp ra mắt!

Q
uý thành chủ thân mến!

Sau đợt triệu tập các bá quan văn võ vừa rồi để cùng tìm xem thành chủ nào đang dẫn đầu bảng xếp hạng Top Lực Chiến, Chúa Công rất mừng và cũng có ý ban thưởng cho các tướng quân lập được công lao trong thời gian vừa qua. Người truyền lệnh cho các văn thần, võ tướng nghĩ xem có dụng ý gì hay để tổ chức một hoạt động mang tính vui chơi giải trí mà lại có thưởng.

Suy đi tính lại, trằn trọc suy nghĩ nhưng không ai có kế sách gì hay. Thiết nghĩ, 3 thế lực Ngụy - Ngô - Thục bấy lâu nay luôn cạnh tranh khốc liệt, mong một ngày có thể thống nhất thiên hạ. Sau giải đấu Đại Quốc Chiến được tổ chức cách đây không lâu, Thục Quốc đã làm cho Ngụy - Ngô phải một phen khiếp sợ vì chiến tích vang dội của mình.

Dạo này tình hình chiến sự cũng thay đổi khó lường, nhân lúc Chúa Công đang muốn tổ chức một hoạt động vui chơi có thưởng, Bổn Trang cùng các bá quan văn võ quyết định dâng tấu, sẵn sàng chuẩn bị lực lượng để tổ chức một Giải đấu giữa 3 quốc gia Ngụy - Ngô - Thục. Một là có thể giúp Chúa Công có thể ngồi xem 3 thế lực này phân tranh, Hai là có thể giúp Ngô - Ngụy phục hận Thục Quốc sau thất bại thảm hại ở Giải đấu Đại Quốc Chiến lần trước.

Theo lời các Quân Sư thì hoạt động này sẽ sớm được ra mắt trong tháng 9 này. Để các thành chủ có thể chuẩn bị một lực lượng hùng hậu cùng những chiến thuật hay thì sắp tới Bổn Trang sẽ xin Chúa Công tổ chức thêm những sự kiện, hoạt động đi kèm. Mong rằng Ngô - Ngụy sẽ lập được chiến tích mới, thỏa lòng mong đợi của các thành chủ Ngọa Long.

Thông tin chi tiết về giải đấu sẽ liên tục được cập nhật trên trang chủ. Hãy sẵn sàng để nghênh chiến nhé!