Tạm Ngừng Liên Thông Cụm Máy Chủ 1140

Q uý Thành Chủ kính mến!

Do lượng dữ liệu quá lớn nên việc liên thông server sẽ được dừng lại để quý Thành Chủ có thể đăng nhập vào Ngọa Long. Và sẽ tiếp tục bảo trì - ưu hóa từng server để đảm bảo việc liên thông diễn ra được tốt hơn.

Thời gian xóa nhân vật ở server Kim Long - Hỏa Long - Thổ Long và liên thông sẽ được cập nhật trong những bản tin tiếp theo trên trang chủ.

Điều kiện xóa nhân vật

Để tạo ra môi trường chơi game tốt hơn cho các thành chủ, BĐH quyết định khi hợp nhất máy chủ sẽ tiến hành xóa các nhân vật trong game đã không đăng nhập vào Ngọa Long trong một thời gian dài. Tất cả các nhân vật thỏa đủ các điều kiện dưới đây sẽ bị xóa:

  • Điều kiện xóa nhân vật :
    • Cấp thành chủ thấp hơn cấp 60.
    • Không có dữ liệu nạp Vàng vào Ngọa Long.

Nay Bổn Trang kính báo để quý Thành Chủ kịp thời cập nhật thông tin. Thân chúc Thành Chủ gặp nhiều niềm vui và may mắn trên đường bôn tẩu cùng Ngọa Long.