Tạm Ngưng 1 Tiếng Hội Ngộ Hảo Hữu

C
hư vị Thành Chủ kính mến,

Để cập nhật lại hệ thống nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, BĐH sẽ tạm ngưng hoạt động Hội Ngộ Hảo Hữu như sau:

  • Thời gian: 14:00 - 15:00 ngày 13/10/2015.

Trong thời gian này, quý Thành Chủ sẽ không thể đăng ký hoặc nhận thưởng. Sau thời gian cập nhật, quý Thành Chủ có thể tham gia lại hoạt động bình thường.

Bổn Trang thành thật cáo lỗi vì sự bất tiện này, rất mong các Thành Chủ thông cảm và vẫn tiếp tục ủng hộ Ngọa Long.

Kính báo,