Tạm dừng Vận may tháng 4

Quý thành chủ thân mến,

    Trong những ngày vừa qua, do lỗi kỹ thuật mà sự kiện Vận may tháng 4 đã bị đình trệ khiến nhiều thành chủ hoang mang, không thể quay số.

    Ngọa Long bổn trang rất lấy làm tiếc vì sự cố đã xảy ra và hiện đang gấp rút khắc phục lỗi để có thể quay trở lại phục vụ các thành chủ sớm nhất!

    Mong các thành chủ thứ lỗi cho các bất tiện này và sẽ quay lại tiếp tục quay số!