Tạm dừng tính năng Server Tranh Bá

Q
uý Thành Chủ kính mến,

Lời đầu tiên Bổn Trang xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Thành Chủ đã tham gia ủng hộ Server Tranh Bá từ những ngày đầu mới khai mở. Sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người là nguồn động lực lớn đối với chúng tôi.

Bổn Trang xin thông báo tạm dừng Server Tranh Bá để hoàn thiện và cập nhật tính năng, thời gian mở lại sẽ được cập nhật sớm nhất trên trang chủ.

Webgame Chiến Thuật Ngọa Long

Tạm dừng tính năng Server Tranh Bá

Một lần nữa Bổn Trang xin cáo lỗi vì sự bất tiện này, chúc quý Thành Chủ có một ngày thật vui vẻ cùng Ngọa Long.

Bổn Trang kính báo,