Tạm dừng Thử nghiệm tính năng Liên Server

Q
uý Thành Chủ kính mến,

Lời đầu tiên BĐH xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Thành Chủ đã tham gia ủng hộ Thử nghiệm tính năng Liên Server. Tuy nhiên do xảy ra một số lỗi không mong muốn nên BĐH quyết định tạm dừng tính năng này tại cụm 2.

BĐH xin thông báo tạm dừng Thử nghiệm tính năng Liên Server tại cụm 2 để hoàn thiện và cập nhật tính năng, thời gian mở lại sẽ được cập nhật sớm nhất trên trang chủ.

Nội Dung:

  • Thời gian: Vào lúc 15:00 - 15:40 ngày 27/06/2017.
  • Phạm Vi: Cụm 2.
    • Cụm 2:
Cụm 2Tên server
1119 Thiên Long, Trường Long, Hưng Long
1137 Tàng Long, Đại Hổ, Bích Hổ, Ngọa Hổ, Dân Long, Chương Long, Đăng Long, Hỏa Hổ, Kim Hổ, Thiên Hổ, Chân Long, Du Long, Kiêu Long, Bắc Long, Cảnh Long, Huyền Long, Quyền Hổ, Cát Hổ, Trương Hổ, Uy Hổ, Đàm Long, Phi Hổ, Lữ Hổ, Tào Hổ, Dị Hổ.
1106 Trúc Long, Phúc Long, Đường Long, Trí Long, Quyền Long, Tân Long, Khải Long, Tuấn Long, Nguyên Long, Quý Long, Bội Long.

Những tính năng sẽ được đưa về ban đầu gồm:

  • 1. Phó bản quân đoàn có thể tổ đội liên server.
  • 2. Trò Chuyện.
  • 3. Quốc Chiến.
  • 4. Võ Khôi Tháp.
  • 5. Thôn Thiên.

Lưu ý:

  • Tính năng Thôn Thiên bị reset.

Một lần nữa BĐH xin cáo lỗi vì sự bất tiện này, chúc quý Thành Chủ có một ngày thật vui vẻ cùng Ngọa Long.

Kính báo,