Tạm dừng Thử nghiệm tính năng Liên Server

Q
uý Thành Chủ kính mến,

Lời đầu tiên BĐH xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Thành Chủ đã tham gia ủng hộ Thử nghiệm tính năng Liên Server. Tuy nhiên do xảy ra một số lỗi không mong muốn nên BĐH quyết định tạm dừng tính năng này tại cụm 4, cụm 5 và cụm 7.

BĐH xin thông báo tạm dừng Thử nghiệm tính năng Liên Server tại cụm 4, 5 và 7 để hoàn thiện và cập nhật tính năng, thời gian mở lại sẽ được cập nhật sớm nhất trên trang chủ.

Nội Dung:

 • Thời gian: Vào lúc 10:30 - 12:30 ngày 26/07/2017.
 • Phạm Vi: Cụm 4, Cụm 5, Cụm 7.
  • Cụm 4:
Cụm 4Tên server
1146 Hồng Mã, Thanh Mã, Uyển Mã, Hắc Mã, Bạch Mã, Xích Mã, Thiên Ưng, Hoàng Mã, Kim Mã, Huyết Mã, Phi Mã, Thần Mã, Tứ Mã, Song Mã, Tam Mã.
1148 Huyết Ưng, Thần Ưng, Mỹ Ưng, Chiến Ưng, Lãnh Ưng, Ma Ưng, Hỏa Ưng, Soái Ưng, Hồng Ưng, Phi Ưng, Bá Ưng, Bách Ưng, Bạo Ưng, Bạch Ưng, Hắc Ưng, Lục Ưng, Thái Ưng, Khuyết Ưng, Chí Ưng, Cát Ưng, Phong Ưng, Lôi Ưng, Tân Ưng, Phát Ưng, Chi Chiến, Đại Ưng, Tuyết Ưng, Song Ưng, Doanh Ưng, Xuân Ưng, Kiến Lập, Đế Vương, Càn Khôn, Thần Phụng, Ưu Phụng, Lâm Phụng, Lôi Phụng, Mai Phụng, Thương Phụng, Túy Phụng, Uyển Phụng, Liễu Phụng, Viên Phụng, Trấn Phụng, Xích Phụng, Mãnh Phụng, Nguyên Phụng, Cát Phụng, Toàn Phụng, Kiều Phụng, Thái Phụng, Chiến Phụng, Hải Phụng, Ân Phụng.
1150 Vương Sơn, Địa Sơn, Phúc Sơn, Thần Sơn, Phi Sơn, Vân Sơn, Vũ Sơn, Thanh Sơn, Bá Sơn.
  • Cụm 5:
Cụm 5Tên server
1127 Thần Tướng, Ma Phụng, Song Phụng, Xuân Phụng, Nhật Phụng, Huyết Phụng, Minh Phụng, Hàn Phụng, Yên Phụng, Tước Phụng, Mỹ Phụng, Quy Phụng, Băng Phụng, Thần Kiếm, Dũng Long,Gia Long, Uy Long, Thịnh Long, Hoàng Long, Điển Long, Giao Long,Huy Long, Giáng Long.
1132 Sơn Long, Vương Long, Ngạo Long, Thần Long, Bá Long, Bảo Long, Thần Long, Thu Long, Khôi Long, Mộng Long, Phước Long, Diệm Long, Khánh Long, Lục Long, Xích Long, Lĩnh Long, Hạo Long, Bích Long, Chuẩn Long, Hồ Long, Đình Long, Ảnh Long, Hoàng Hổ, Song Hổ, Vân Hổ, Vĩ Long,Tiến Long, Nhân Long, Chiến Hổ, Truy Hổ, Thạch Hổ, Vương Hổ, Hắc Hổ, Bạch Hổ, Hoan Long,Chí Long, Cửu Long, Thủy Hổ, Chước Long, Thổ Hổ, Mãnh Hổ, Bá Hổ, Tiểu Hổ, Tôn Hổ, Chu Hổ, Du Hổ, Triệu Hổ, Nhiệm Hổ, Bố Hổ, Thủy Phụng, Thổ Phụng, Mộc Phụng, Lưu Hổ, Điêu Hổ, Đổng Hổ, Điêu Thuyền, Lưu Bị.
1152 Truy Sơn, Hoàng Sơn, Thiết Sơn, Ẩn Sơn, Thạch Sơn, Bằng Sơn, Mãnh Sơn, Uy Sơn, Minh Sơn.
  • Cụm 7:
Cụm 7Tên server
1153 Sơn Khí, Mộc Khí, Thổ Khí.
1155 Thiên Khí, Địa Khí, Phúc Khí.
1157 Vương Khí, Thần Khí, Phi Khí.

Những tính năng sẽ được đưa về ban đầu gồm:

 • 1. Phó bản quân đoàn có thể tổ đội liên server.
 • 2. Trò Chuyện.
 • 3. Quốc Chiến.
 • 4. Võ Khôi Tháp.
 • 5. Thôn Thiên.

Lưu ý:

 • Tính năng Thôn Thiên bị reset.

Một lần nữa BĐH xin cáo lỗi vì sự bất tiện này, chúc quý Thành Chủ có một ngày thật vui vẻ cùng Ngọa Long.

Kính báo,