Tạm dừng Thử nghiệm tính năng Liên Server

Q
uý Thành Chủ kính mến,

Lời đầu tiên BĐH xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Thành Chủ đã tham gia ủng hộ Thử nghiệm tính năng Liên Server. Tuy nhiên do xảy ra một số lỗi không mong muốn nên BĐH quyết định tạm dừng tính năng này tại cụm 8.

BĐH xin thông báo tạm dừng Thử nghiệm tính năng Liên Server tại cụm 8 để hoàn thiện và cập nhật tính năng, thời gian mở lại sẽ được cập nhật sớm nhất trên trang chủ.

Nội Dung:

  • Thời gian: Vào lúc 16:20 - 17:00 ngày 12/07/2017.
  • Phạm Vi: Cụm 8.
    • Cụm 8:
Cụm 8Tên server
330 Thần Khí
331 Phi Khí
332 Vân Khí
333 Vũ Khí
334 Thanh Khí

Những tính năng sẽ được đưa về ban đầu gồm:

  • 1. Phó bản quân đoàn có thể tổ đội liên server.
  • 2. Trò Chuyện.
  • 3. Quốc Chiến.
  • 4. Võ Khôi Tháp.
  • 5. Thôn Thiên.

Lưu ý:

  • Tính năng Thôn Thiên bị reset.

Một lần nữa BĐH xin cáo lỗi vì sự bất tiện này, chúc quý Thành Chủ có một ngày thật vui vẻ cùng Ngọa Long.

Kính báo,