Tạm dừng Thử nghiệm tính năng Liên Server

Q
uý Thành Chủ kính mến,

Lời đầu tiên BĐH xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Thành Chủ đã tham gia ủng hộ Thử nghiệm tính năng Liên Server. Tuy nhiên do xảy ra một số lỗi không mong muốn nên BĐH quyết định tạm dừng tính năng này tại cụm 1cụm 3.

BĐH xin thông báo tạm dừng Thử nghiệm tính năng Liên Server tại cụm 1cụm 3 để hoàn thiện và cập nhật tính năng, thời gian mở lại sẽ được cập nhật sớm nhất trên trang chủ.

Nội Dung:

 • Thời gian: Vào lúc 16:15 - 17:00 ngày 23/06/2017.
 • Phạm Vi: Cụm 1 và cụm 3.
  • Cụm 1:
Cụm 1Tên server
1140 Kim Long, Hỏa Long, Thổ Long.
1156 Ảnh Long, Chu Long, Thắng Long, Song Long, Bình Long, Ân Long, Bàng Long, Hy Long,Tường Long, Ngự Long, Bá Long, Vân Long, Nguyệt Long.
1116 Thủy Long, Thanh Long, Bạch Long.
1121 Vũ Long, Kiếm Long, Cuồng Long.
  • Cụm 3:
Cụm 3Tên server
1133 Hắc Long, Thạch Long, Phụng Long, Hàng Long, Truy Long, Thiết Long, Ngân Long, Minh Long, Lôi Long.
1134 Đại Phụng, Long Phụng, Bá Phụng, Kim Phụng, Tháo Hổ, Hỏa Phụng, Ngân Phụng, Thanh Phụng, Ngọc Phụng, Sơn Phụng, Truy Phụng, Đại Tướng Quân, Sơn Phụng, Tiên Phụng, Loạn Phụng, Vạn Phụng, Oai Phụng, Thiết Phụng, Hồng Phụng, Vĩ Phụng, Huy Phụng, Soái Phụng, Vinh Phụng, Quang Phụng, Lục Phụng, Vương Phụng, Danh Phụng, Ngọa Phụng, Tiểu Phụng, Nguyệt Phụng, Đạo Phụng, Huyền Phụng, Lân Phụng, Chu Phụng, Thiên Phụng, Vũ Phụng, Bạch Phụng, Long Hổ, Gia Hổ, Lượng Hổ, Hắc Phụng, Cuồng Phụng, Phi Phụng, Uy Phụng, Giai Phụng, Lữ Phụng.
1128 Đại Long, Phi Long, Mãnh Long, Danh Long, Giáp Long, Châu Long, Y Long, Chính Long, Phục Hổ, Hạ Long, Mộc Hổ, Xích Bích, Nam Long, Phát Long.

Những tính năng sẽ được đưa về ban đầu gồm:

 • 1. Phó bản quân đoàn có thể tổ đội liên server.
 • 2. Trò Chuyện.
 • 3. Quốc Chiến.
 • 4. Võ Khôi Tháp.
 • 5. Thôn Thiên.

Lưu ý:

 • Tính năng Thôn Thiên bị reset.

Một lần nữa BĐH xin cáo lỗi vì sự bất tiện này, chúc quý Thành Chủ có một ngày thật vui vẻ cùng Ngọa Long.

Kính báo,