Tạm Dừng Liên Thông Cụm [1158]

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Để tạo thêm điều kiện cho các Thành Chủ có thể cùng nhau chinh chiến, kết nghĩa huynh đệ. Bổn Trang sẽ tiến hành liên thông một số cụm máy chủ vào ngày 28/07/2017. Tuy nhiên, để đảm bảo dữ liệu của Quý Thành Chủ được bảo lưu một cách hoàn hảo nhất, Bổn Trang xin được thay đổi lịch liên thông cụm máy chủ [1158] Bội Long vào một ngày gần đây! Thông tin cụ thể sẽ được cập nhật đến Quý Thành Chủ trong thời gian sớm nhất.

Tạm Dừng Liên Thông Cụm Máy Chủ 

  • Cụm máy chủ [1158] Bội Long:
Cụm Máy ChủTên Server Sau Liên Thông
1106 [1158] Bội Long
1116
1119

Quà Đền Bù

Quân LệnhBạcChiến CôngNgọc Cam
100 50.000.000 1.000.000 3.000

Lưu ý: Sau khi xử lý thông tin xong, 3 cụm server sẽ được trả về lại ban đầu.

Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này. Nay Bổn Trang kính báo để quý Thành Chủ kịp thời cập nhật thông tin.

Kính báo,