Tải Ngọa Long trên Chợ App ngay

Q
uý thành chủ kính mến,

Nay phiên bản Ngọa Long trên thiết bị di động đã được đưa lên trang Chợ App, quý thành chủ có thể vào trang http://choapp.vn/ và tiến hành tải ứng dụng Ngọa Long về máy hoặc dùng thiết bị di động tải trực tiếp.

Bổn trang xin được hướng dẫn cách cài đặt cho các máy Iphone/Ipod/Ipad (đã Jailbreak).

Yêu cầu cấu hình

  • Máy đã Jailbreak.
  • Phiên bản iOS phải trên 4.3.

Tiến hành cài đặt

Bước 1: Mở Ứng dụng Choapp và chuyển qua tab Tìm Kiếm.

Bước 2: Gõ tên ứng dụng Ngọa Long vào tab Tìm Kiếm.

Bước 3: Chọn ứng dụng Ngọa Long và tiến hành Tải về.

Sau khi tải về thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo hỏi bạn muốn cài đặt hay không, bạn sẽ chọn Cài đặt.

Bước 4: Sau khi hệ thống cài đặt thành công, trên màn hình iDevice sẽ xuất hiện biểu tượng Ngọa Long, bạn đã có thể vào game và trải nghiệm.

Bổn trang kính báo!