Sức chiến đấu của Quốc gia nào mạnh nhất?

Quý thành chủ kính mến,

Sức chiến đấu là chỉ số cho thấy sức chiến đấu cao nhất của người chơi. Sức chiến đấu được tạo thành từ võ tướng, trang bị, binh chủng...

Theo thông tin được bổn trang kiểm tra vào 9h45 sáng nay tại máy chủ Thổ Long cho thấy, các thành chủ ở Ngô quốc đang chiếm thế thượng phong khi có đến 6 người nằm trong top 10, tiếp đó là Thục quốc với 3 thành chủ, riêng Ngụy quốc chỉ có 1 thành chủ.

Tại máy chủ Trúc Long, lúc 10h10, đa số các chỉ số Sức chiến đấu lại nghiêng nhiều về Ngụy quốc, tuy nhiên thành chủ đứng nhất và đứng nhì lại thuộc Thục quốc và Ngô quốc.

Lúc 10h20 tại máy chủ Minh Long, Thục quốc hùng bá bảng xếp hạng với 7 thành chủ, tiếp đó là Ngụy quốc và Ngô quốc.

Có thể thấy các quốc gia đều có binh hùng tướng mạnh và dường như đang lựa chọn máy chủ riêng cho mình. Tại các máy chủ khác thì sao?

Bổn trang sẽ tiếp tục theo dõi và cung cấp thông tin cho quý thành xa được biết trong thời gian tới!