Sự kiện: Thử tài nhận biết

Quý thành chủ kính mến!

Kính mời quý thành chủ tham gia sự kiện Thử tài nhận biết tại phòng cộng đồng Ngọa Long trên CSM Talk.

Thời gian và đối tượng tham gia

Thời gian bắt đầu: Từ 00:00 ngày 24/1/2013 đến 23:59 ngày 30/1/2013.

Thời gian diễn ra sự kiện: Gồm 2 mốc giờ mỗi ngày.

+ Mốc giờ 1: 10h00 - 12h00.

+ Mốc giờ 2: 20h00 - 22h00.

Đối tượng: Tất cả quý thành chủ tham gia room Ngọa Long (ID phòng: 211).

Phần thưởng

 • Mỗi mốc giờ chọn ra 5 thành chủ có số điểm cao nhất để nhận code.
 • 1 code trị giá 10.000.000 Bạc, 5.000.000 Chiến Công, 50 ngọc cam.

Điều kiện sử dụng code: Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng 1 code, thời hạn sử dụng code là 1 tháng từ khi chương trình bắt đầu.

Nội dung

Cách thức tổ chức:

 • Mỗi ngày vào mốc giờ quy định, BTC sẽ đưa ra hình ảnh liên quan đến game Ngọa Long trên mục ảnh đại diện trong thời gian 10 giây và đưa ra câu hỏi để các thành chủ tham gia trả lời.
 • BTC sẽ chụp hình những câu trả lời đúng và nhanh nhất làm căn cứ trao giải.

Minh họa hình thức thi:

Hình ảnh thi sẽ được đưa tại mục ảnh đại diện của BTC. Nhiệm vụ của quý thành chủ là đoán tên tướng/trang bị/thạch.


Hãy cho biết tên của tướng trong hình

Cách thức chấm điểm

 • Câu trả lời hợp lệ là câu trả lời bằng chat chữ tiếng Việt có dấu.
 • Mỗi thành chủ có câu trả lời đúng và nhanh nhất sẽ được 1 điểm.
 • Chương trình kết thúc sẽ tìm ra 5 thành chủ có số điểm cao nhất để trao code. Trong trường hợp những thành chủ tham gia bằng điểm nhau thì BTC sẽ sử dụng câu hỏi phụ để phân định thắng thua.

Lưu ý

 • Mỗi tài khoản chỉ nhận phần thưởng một lần duy nhất trong suốt thời gian chương trình diễn ra.
 • Danh sách nhận thưởng sẽ được công bố trên bản tin và diễn đàn, sau khi chương trình kết thúc, quý thành chủ nhận code qua email zing.vn.
 • BTC sẽ không giải quyết những khiếu nại về phần thưởng đã được gửi qua email.
 • Trong quá trình thi quý thành chủ nào cố ý gây rối, spam, lời lẽ không hay sẽ bị khóa tài khoản cho đến khi kết thúc chương trình.
 • Quý thành chủ phải cập nhật CSM Talk phiên bản mới nhất tại đây.
 • Thời gian trao thưởng được thông báo tại diễn đàn sau khi sự kiện kết thúc.

Bổn trang kính báo!