Sự kiện Tết Dương Lịch

Quý thành chủ kính mến,

Ngọa Long sẽ mở sự kiện đăng nhập nhận quà vào dịp Tết Dương Lịch như một lời chúc phúc đến tất cả các thành chủ gần xa. Chương trình sẽ diễn ra trong 3 ngày.

Sự kiện mừng Tết Dương Lịch

  • Thời gian: 04:00 sáng ngày 30/12/2012 đến 04:00 sáng ngày 2/1/2013 (3 ngày).
  • Trong thời điểm diễn ra sự kiện Tết Dương Lịch, quý thành chủ đăng nhập vào game mỗi ngày sẽ nhận được quà tặng là bánh bao và rượu thịt.
Số ngày Bánh bao Thịt Rượu
1 30 12 2
2 50 20 4
3 70 28 5

Sự kiện Thương Nhân Hải Tặc

  • Thời gian: 04:00 sáng ngày 30/12/2012 đến 04:00 sáng ngày 2/1/2012 (3 ngày).

  • Khi nhấn vào vị thương nhân đang đi lại trong thành, quý thành chủ sẽ có thể dùng Tử Long Ngọc hoặc Tranh Long Ngọc để đổi lấy những vật phẩm quý có trong cửa hàng.

Kính chúc các thành chủ một năm mới gặp nhiều thắng lợi và thành công!

Bổn trang kính báo!