Sự kiện tại phó bản Càn Khôn Thạch Trận?

Quý thành chủ kính mến,

Cuối năm luôn là thời điểm để Ban Điều Hành tổ chức những sự kiện hoành tráng và đặc biệt nhằm giúp các thành chủ có thật nhiều niêm vui và hứng khởi. Đó cũng giải thích tại sao thời gian gần đây, Ngọa Long lại không có nhiều hoạt động nổi bật. Nhưng những ngày đầu tháng 10 đã trôi qua thật nhanh, liệu Ban Điều Hành có đem đến những bất ngờ nào đó còn giấu kín như mong đợi của chúng ta?

Theo thông tin hành lang bổn trang vừa được biết, nhằm hâm nóng lại không khí cộng đồng Ngọa Long và cũng nằm trong chuỗi sự kiện cuối năm, Ban Điều Hành sẽ gửi đến một sự kiện liên quan đến chiến báo. Cụ thể là sự kiện sẽ được diễn ra tại phó bản Càn Khôn Thạch Trận.

Quý thành chủ cũng đã biết, để đến được phó bản Càn Khôn Thạch Trận, các ngài cần phải vượt qua rất nhiều phó bản khó như Đổng Trác - Thái sư loạn thế, Nam Đẩu Bắc Đẩu, Tư Mã Ý - Chủng hổ cơ mưu, Tư Mã Ý - Ám độ trần thương, Thế lực Hà Tiến, Thế lực Đinh Nguyên. Hơn nữa, đẳng cấp cũng phải đạt tới 150 mới có thể "đi đứng nói năng".

Tại sao Ban Điều Hành lại đưa ra yêu cầu rất khó cho một sự kiện đại chúng? Quý thành chủ ở đây chắc hẳn đều có thể trả lời được, Ngọa Long đã ra mắt gần 1 năm nay, số lượng thành chủ đạt đẳng cấp cao ắt không phải ít. Mới nghe qua thì có vẻ khó khăn, nhưng thực chất, đa số các thành chủ cũng đã ngấp nghé mức độ này.

Vậy bổn trang sẽ tiếp tục tìm hiểu để gửi thông tin sớm nhất tới các thành chủ về sự kiện này!

Bổn trang kính báo!