Sự kiện Quân Đoàn trên CSMtalk

Q
uý thành chủ kính mến,

Để giúp các thành chủ làm quen với hệ thống CSMTalk, BĐH xin mời các thành chủ cùng tham gia sự kiện Quân Đoàn để nhận thưởng!

I. Thời gian

Diễn ra từ 20/03/2013 đến 27/03/2013.

II. Cách thức tham gia

Sự kiện chỉ áp dụng cho 5 máy chủ sau: Kim Long, Hỏa Long, Thổ Long, Thiên Long, Phúc-Ngọc Long.

Các Quân đoàn Trưởng hoặc Quân đoàn Phó hãy nhanh tay đăng ký tham gia tại đây.

Tiến trình Thời gian Nội dung
Đăng ký Từ hôm nay đến 12h00 ngày 22/03/2013 2 quân đoàn trong mỗi máy chủ đăng ký sớm nhất sẽ được tham gia sự kiện.
Công bố danh sách 16h00 ngày 22/03/2013

BTC sẽ công bố 10 quân đoàn thi đấu.

Báo danh Công Thành Chiến Thứ 7 ngày 23/03/2013 Các quân đoàn được tham gia sự kiện vào báo danh công thành chiến.
Thi đấu Thứ 4 ngày 27/03/2013 Vào mùa thu của máy chủ, các quân đoàn tiến hành thi đấu.

Lưu ý:

 • Vào lúc 19h00 ngày 26/03/2013. Xin mời các quân đoàn có đăng ký tham gia vào phòng Ngọa Long (ID: 211) trên CSMTalk để nghe hướng dẫn và nhận kênh riêng cho quân đoàn của mình.
 • Lúc diễn ra Công Thành Chiến, các đoàn trưởng mời các thành viên trong quân đoàn của mình vào kênh của quân đoàn trong CSMTalk để nghe chỉ đạo chiến thuật khi công thành qua hình thức chat voice.
 • Các thành viên trong quân đoàn phải đổi tên theo cú pháp: "Tên quân đoàn – Máy chủ – Tên nhân vật trong Ngọa Long" để BTC kiểm tra và đối chiếu.
 • Đoàn trưởng phải kiểm tra các thành viên của quân đoàn mình, nếu chưa được thiết lập là thành viên của CSMTalk (áo xanh dương) thì liên hệ với MC áo vàng của phòng Ngọa Long.

III. Điều kiện nhận thưởng

 • Quân đoàn có ít nhất 40 thành viên tham gia Công thành chiến phải sử dụng CSMTalk.
 • Thành viên của quân đoàn phải online vào kênh quân đoàn trên CSMTalk vào lúc diễn ra công thành ít nhất 60 phút.
 • Quân đoàn giành chiến thắng và phải gửi chiến báo về cho MC áo vàng trong CSMTalk.

Lưu ý: BTC sẽ đối chiếu số lượng thành viên của quân đoàn và thời gian online của thành viên để trao thưởng.

IV. Cách thức nhận thưởng

Toàn bộ code được trao cho đoàn trưởng và đoàn trưởng có nhiệm vụ phân chia cho các thành viên trong quân đoàn.

V. Phần thưởng

Mỗi thành viên và Đoàn trưởng của quân đoàn thỏa điều kiện nhận thưởng sẽ nhận được 1 code thưởng:

Đối tượng Bạc Chiến Công Hồn Tướng
Mỗi thành viên 5.000.000 500.000 -
Đoàn trưởng 6.000.000 600.000 6.000

VI. Lưu ý

 • Tất cả những thành viên của quân đoàn nếu không đổi tên theo cú pháp sẽ không được trao giải.
 • Những thành viên của quân đoàn nếu chưa được thiết lập là thành viên trên CSMTalk sẽ không được nhận thưởng.
 • Quân đoàn nào có những lời lẽ không hay, cố ý gây rối, spam, và thiếu tôn trọng với quản trị viên sẽ không được nhận giải.

Hướng dẫn cách vào Ngọa Long Quán

Quý thành chủ có thể vào CSMTalk theo 2 cách:

Cách 1: Tải phiên bản trực tiếp tại đây.

Cách 2: Khi đăng nhập game, nhấn vào nút Ngọa Long Quán ở khung bên trái.

Sau khi đã tải phiên bản CSMTalk mới nhất về, quý thành chủ có thể vào cộng đồng Ngọa Long theo 3 cách sau đây:

 • Cách 1:

 • Cách 2:

Bổn trang kính báo!