Sự kiện Ô chữ Ngọa Long

Quý thành chủ kính mến,

Khép lại 10 tuần của sự kiện Quân Sư, nay trang chủ Ngọa Long lại gửi đến các thành chủ gần xa sự kiện mới Ô Chữ Ngọa Long.

Với khối lượng nội dung khổng lồ và phong phú trong thế giới Ngọa Long, bổn trang rất mong đây sẽ là nguồn tư liệu quý giá để các thành chủ có thể sáng tạo những ô chữ hay và hấp dẫn.

Địa điểm và đối tượng

Địa điểm: Tại trang chủ Ngọa Long.

Đối tượng: Tất cả các thành chủ Ngọa Long.

Thể lệ

Các thành chủ làm ô chữ gửi về tham gia chương trình. Bổn trang sẽ lựa chọn những ô chữ hay để đăng trên trang chủ và trao thưởng.

Các thành chủ khác gửi đáp án ô chữ. Bổn trang sẽ chọn 5 thành chủ trả lời đúng và nhanh nhất để trao thưởng.

Cách trao thưởng và giải thưởng

Mỗi ngày, bổn trang sẽ chọn đăng lên trang chủ ô chữ hay và hấp dẫn. Các thành chủ khác gửi câu trả lời để nhận thưởng.

 • Ô chữ được đăng trên trang chủ nhận được:

5.000.000 Bạc

2.000.000 Chiến Công

 • 5 thành chủ gửi đáp án về sớm nhất nhận được:

2.000.000 Bạc

500.000 Chiến Công

Yêu cầu - Mẫu tham gia

- Gửi ô chữ:

 • Tiêu đề: Tạo Ô chữ Ngọa Long
 • Ô chữ:
  • (gửi kèm file word hoặc trực tiếp trong mail)
  • Ô chữ phải có ít nhất 15 câu hỏi.
  • Ô chữ phải kèm theo đáp án chính xác.
 • Thông tin cá nhân:
  • Tên nhân vật:
  • Zing ID:
  • Quốc gia: Chọn Ngụy - Thục - Ngô
  • Máy chủ:
 • Gửi về email: sukienngoalong@zing.vn

- Giải ô chữ:

 • Tiêu đề: Giải Ô chữ Ngọa Long (ngày ô chữ đăng)
 • Câu trả lời: gửi kèm file word hoặc trực tiếp trong mail, hoặc có thể điền trực tiếp vào ô chữ.
 • Thông tin cá nhân:
  • Tên nhân vật:
  • Zing ID:
  • Quốc gia: Chọn Ngụy - Thục - Ngô
  • Máy chủ:
 • Gửi về email: sukienngoalong@zing.vn

Quy định về giải thưởng

 • Chỉ những ô chữ được đăng trên trang chủ Ngọa Long mới được nhận thưởng.
 • Các thành chủ gửi ô chữ phải phải điền đầy đủ thông tin theo mẫu mới được nhận thưởng.
 • Giải thưởng sẽ được gửi vào email của thành chủ.
 • Một thành chủ có quyền gửi nhiều ô chữ.
 • Một tài khoản Zing ID có thể nhận được nhiều phần thưởng (nếu có nhiều ô chữ đăng trên trang chủ).