Sự Kiện Ngày Vàng - Thay Đổi Cách Thức Nhận Code

Q
uý Thành Chủ kính mến,

Thiên hạ đại loạn, Tam Quốc phân tranh. Hiền tài mãnh tướng lưu lạc khắp nơi. Nay thời cơ định thiên hạ đã đến, mong Quý Thành Chủ hãy mau chóng phát lệnh chiêu mộ hiền tài, tập hợp quân sĩ, thống nhất giang sơn. Nhân đây, Bổn Trang xin gửi đến ngài Sự Kiện Ngày Vàng. Quý Thành Chủ khi nạp đạt mốc có thể gửi hỗ trợ để nhận phần thưởng code.

Thời Gian

  • Bắt đầu: 00:01 ngày 09/07/2018.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 11/07/2018.
  • Do hệ thống 360 lỗi nên khi KẾT THÚC sự kiện, Quý Thành Chủ Vui Lòng gửi hỗ trợ để Ban Điều Hành gửi lại phần quà nạp nhận code. Và được chọn duy nhất 1 trong 2 phần thưởng.
  • Liên hệ nhận code tại: https://hotro.talktv.vn/

Lưu ý:

 • Hạn dùng code đến 23:59 ngày 31/07/2018. Sau thời gian trên mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.
 • Chỉ được chọn 1 trong 2 phần thưởng ở mỗi gói quà. Ví dụ sau khi Quý thành chủ đã quy đổi thành công 2.000, 8.000 hoặc 15.000 Zing Xu, có thể gửi hỗ trợ và ghi rõ chọn Phần Thưởng 1 hoặc Phần Thưởng 2.
 • Chỉ chọn gói phần thưởng một lần duy nhất. Sau khi chọn không thể thay đổi.
 • Gửi hỗ trợ ghi rõ nội dung chọn Phần Thưởng 1 hay 2 (chỉ chọn duy nhất 1 phần thưởng 1 hoặc 2).
 • Tổng kết yêu cầu hỗ trợ ngày 12/7/2018.
 • Trao thưởng: ngày 13/7/2018.

Phần Thưởng 1 - Gói Quà Thần Tướng

Quà Ngày Vàng 1

Nội Dung
 • Quy đổi 2,000 ZingXu vào Ngọa Long, Thành chủ sẽ nhận được phần quà giá trị từ chương trình.
 • Lưu ý: Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần duy nhất trong suốt quá trình diễn ra sự kiện.
Phần Thưởng
Quà Ngày Vàng 1 - Gói Quà Thần Tướng
Vật PhẩmSố Lượng
Bạc 100,000,000
Chiến Công 1,500,000
Ngọc Cam 5,000
Bánh Bao 500
Thịt 300
Rượu 150
Trân Châu 500
Ngọc Bôi 300
Kim Lô 150
Hồn Tướng 1,200,000
Chiến Tích 50,000
Quân Lệnh 50

Quà Ngày Vàng 2

Nội Dung
 • Quy đổi 8,000 ZingXu vào Ngọa Long, Thành chủ sẽ nhận được phần quà giá trị từ chương trình.
 • Lưu ý: Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần duy nhất trong suốt quá trình diễn ra sự kiện.
Phần Thưởng
Quà Ngày Vàng 2 - Gói Quà Thần Tướng
Vật PhẩmSố Lượng
Bạc 300,000,000
Chiến Công 5,000,000
Ngọc Cam 15,000
Bánh Bao 1500
Thịt 900
Rượu 450
Trân Châu 1500
Ngọc Bôi 750
Kim Lô 450
Hồn Tướng 3,500,000
Chiến Tích 150,000
Quân Lệnh 150

Quà Ngày Vàng 3

Nội Dung
 • Quy đổi 15,000 ZingXu vào Ngọa Long, Thành chủ sẽ nhận được phần quà giá trị từ chương trình.
 • Lưu ý: Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần duy nhất trong suốt quá trình diễn ra sự kiện.
Phần Thưởng
Quà Ngày Vàng 3 - Gói Quà Thần Tướng
Vật PhẩmSố Lượng
Bạc 500,000,000
Ngọc Cam 50,000
Chiến Tích 500,000
Hồn Tướng 8,000,000
Quân Lệnh 500

Phần Thưởng 2 - Gói Quà Giác Ngộ Truyền Thuyết Tướng

Quà Ngày Vàng 1

Nội Dung
 • Quy đổi 2,000 ZingXu vào Ngọa Long, Thành chủ sẽ nhận được phần quà giá trị từ chương trình.
 • Lưu ý: Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần duy nhất trong suốt quá trình diễn ra sự kiện.
Phần Thưởng
Quà Ngày Vàng 1 - Gói Truyền Thuyết
Vật PhẩmSố Lượng
Bạc 100,000,000
Chiến Công 1,500,000
Ngọc Cam 5,000
Hổ Phách  150
Lam Bảo Thạch 100
Hồn Tướng 1,200,000
Chiến Tích 50,000
Quân Lệnh 50

Quà Ngày Vàng 2

Nội Dung
 • Quy đổi 8,000 ZingXu vào Ngọa Long, Thành chủ sẽ nhận được phần quà giá trị từ chương trình.
 • Lưu ý: Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần duy nhất trong suốt quá trình diễn ra sự kiện.
Phần Thưởng
Quà Ngày Vàng 2 - Gói Truyền Thuyết
Vật PhẩmSố Lượng
Bạc 300,000,000
Chiến Công 5,000,000
Ngọc Cam 15,000
Hổ Phách  650
Lam Bảo Thạch 300
Hồn Tướng 3,500,000
Chiến Tích 150,000
Quân Lệnh 150

Quà Ngày Vàng 3

Nội Dung
 • Quy đổi 15,000 ZingXu vào Ngọa Long, Thành chủ sẽ nhận được phần quà giá trị từ chương trình.
 • Lưu ý: Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần duy nhất trong suốt quá trình diễn ra sự kiện.
Phần Thưởng
Quà Ngày Vàng 3 - Gói Truyền Thuyết
Vật PhẩmSố Lượng
Bạc 500,000,000
Ngọc Cam 50,000
Chiến Tích 500,000
Hồn Tướng 8,000,000
Quân Lệnh 500


Chúc quý Thành Chủ sẽ có những giây phút trải nghiệm thật thú vị cùng Ngọa Long VN.

Bổn Trang kính báo,

Lưu ý

 • Quý Thành chủ vui lòng sử dụng quà trước thời hạn. Sau thời gian trên, mọi yêu cầu khiếu nại sẽ không được giải quyết.
 • Quý Thành Chủ vui lòng kiểm tra kĩ quân lệnh trước khi sử dụng code để tránh thất thoát.
 • Trong trường hợp mất Quân Lệnh do vượt mức tối đa 1,000 sẽ không được hỗ trợ và giải quyết.