Sự Kiện Ngày Vàng

Q
uý Thành Chủ kính mến,

Thiên hạ đại loạn, Tam Quốc phân tranh. Hiền tài mãnh tướng lưu lạc khắp nơi. Nay thời cơ định thiên hạ đã đến, mong Quý Thành Chủ hãy mau chóng phát lệnh chiêu mộ hiền tài, tập hợp quân sĩ, thống nhất giang sơn. Nhân đây, Bổn Trang xin gửi đến ngài Sự Kiện Ngày Vàng. Quý Thành Chủ khi nạp đạt mốc có thể gửi hỗ trợ để nhận phần thưởng.

Thời Gian

  • Bắt đầu: 00:01 ngày 05/10/2020.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 07/10/2020.
  • Quý Thành Chủ có thể dễ dàng nhận quà đúng nhu cầu của mình, nên khi nạp đạt mốc có thể gửi hỗ trợ để nhận phần thưởng. Và được chọn duy nhất 1 trong 2 phần thưởng.
  • Liên hệ nhận quà tại: https://hotro.talktv.vn/
  • NHÂN VẬT MONG MUỐN NHẬN QUÀ.

Lưu ý:

 • Hạn dùng đến 23:59 ngày 31/10/2020. Sau thời gian trên mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.
 • Chỉ được chọn 1 trong 2 phần thưởng ở mỗi gói quà. Ví dụ sau khi Quý thành chủ đã quy đổi thành công 2.000, 8.000 hoặc 15.000 Vàng, có thể gửi hỗ trợ và ghi rõ chọn Phần Thưởng 1 hoặc Phần Thưởng 2.
 • Chỉ chọn gói phần thưởng một lần duy nhất. Sau khi chọn không thể thay đổi.
 • Gửi hỗ trợ ghi rõ nội dung chọn Phần Thưởng 1 hay 2 (chỉ chọn duy nhất 1 phần thưởng 1 hoặc 2).
 • Tổng kết yêu cầu hỗ trợ ngày 08/10/2020.
 • Trao thưởng từ ngày 09/10/2020.
 • Hạn chót gửi hỗ trợ: ngày 15/10/2020. Sau thời gian trên, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.

Phần Thưởng 1 - Quà Thần Tướng

Quà Thần Tướng 1

Nội Dung
 • Quy đổi 2.000 Vàng vào Ngọa Long, Thành chủ sẽ nhận được phần quà giá trị từ chương trình.
 • Lưu ý: Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần duy nhất trong suốt quá trình diễn ra sự kiện.
Phần Thưởng
Quà Thần Tướng 1
Vật PhẩmSố Lượng
Bạc 200,000,000
Chiến Công 2,000,000
Ngọc Cam 5,000
Bánh Bao 600
Thịt 400
Rượu 150
Trân Châu 600
Ngọc Bôi 400
Kim Lô 220
Hồn Tướng 1,500,000
Chiến Tích 80,000
Quân Lệnh 70

Quà Thần Tướng 2

Nội Dung
 • Quy đổi 8.000 Vàng vào Ngọa Long, Thành chủ sẽ nhận được phần quà giá trị từ chương trình.
 • Lưu ý: Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần duy nhất trong suốt quá trình diễn ra sự kiện.
Phần Thưởng
Quà Thần Tướng 2
Vật PhẩmSố Lượng
Bạc 350,000,000
Chiến Công 6,000,000
Ngọc Cam 15,000
Bánh Bao 1700
Thịt 1000
Rượu 450
Trân Châu 1700
Ngọc Bôi 820
Kim Lô 520
Hồn Tướng 4,000,000
Chiến Tích 200,000
Quân Lệnh 200

Quà Thần Tướng 3

Nội Dung
 • Quy đổi 15.000 Vàng vào Ngọa Long, Thành chủ sẽ nhận được phần quà giá trị từ chương trình.
 • Lưu ý: Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần duy nhất trong suốt quá trình diễn ra sự kiện.
Phần Thưởng
Quà Thần Tướng 3
Vật PhẩmSố Lượng
Bạc 600,000,000
Chiến Công 10,000,000
Ngọc Cam 50,000
Chiến Tích 620,000
Hồn Tướng 8,000,000
Quân Lệnh 600

Phần Thưởng 2 -  Quà Truyền Thuyết

Quà Truyền Thuyết 1

Nội Dung
 • Quy đổi 2.000 Vàng vào Ngọa Long, Thành chủ sẽ nhận được phần quà giá trị từ chương trình.
 • Lưu ý: Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần duy nhất trong suốt quá trình diễn ra sự kiện.
Phần Thưởng
Quà Truyền Thuyết 1
Vật PhẩmSố Lượng
Bạc 200,000,000
Chiến Công 2,000,000
Ngọc Cam 5,000
Hổ Phách  220
Lam Bảo Thạch 170
Lang Nha Ngọc 60
Hồn Tướng 1,500,000
Chiến Tích 80,000
Quân Lệnh 70

Quà Truyền Thuyết 2

Nội Dung
 • Quy đổi 8.000 Vàng vào Ngọa Long, Thành chủ sẽ nhận được phần quà giá trị từ chương trình.
 • Lưu ý: Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần duy nhất trong suốt quá trình diễn ra sự kiện.
Phần Thưởng
Quà Truyền Thuyết 2
Vật PhẩmSố Lượng
Bạc 350,000,000
Chiến Công 6,000,000
Ngọc Cam 15,000
Hổ Phách  730
Lam Bảo Thạch 370
Lang Nha Ngọc 110
Hồn Tướng 4,000,000
Chiến Tích 200,000
Quân Lệnh 200

Quà Truyền Thuyết 3

Nội Dung
 • Quy đổi 15.000 Vàng vào Ngọa Long, Thành chủ sẽ nhận được phần quà giá trị từ chương trình.
 • Lưu ý: Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần duy nhất trong suốt quá trình diễn ra sự kiện.
Phần Thưởng
Quà Truyền Thuyết 3
Vật PhẩmSố Lượng
Bạc 600,000,000
Chiến Công 10,000,000
Ngọc Cam 50,000
Chiến Tích 620,000
Hồn Tướng 8,000,000
Quân Lệnh 600


Chúc quý Thành Chủ sẽ có những giây phút trải nghiệm thật thú vị cùng Ngọa Long VN.

Bổn Trang kính báo,

Lưu ý

 • Quý Thành chủ vui lòng sử dụng quà trước thời hạn. Sau thời gian trên, mọi yêu cầu khiếu nại sẽ không được giải quyết.
 • Quý Thành Chủ vui lòng kiểm tra kĩ quân lệnh trước khi sử dụng quà để tránh thất thoát.
 • Trong trường hợp mất Quân Lệnh do vượt mức tối đa 1.000 sẽ không được hỗ trợ và giải quyết.