Sự kiện: Nạp tiền nhận thưởng

Quý thành chủ kính mến,

Mừng phiên bản mới sắp đến với những tính năng mới vô cùng hấp dẫn, Ngọa Long trân trọng gửi đến quý thành chủ gần xa chương trình Nạp tiền nhận thưởng cực kỳ hấp dẫn.

Phần thưởng

Vàng nạp Phần thưởng
Bạc Chiến Công Hồn Tướng Ngọc cam Ngọc tím
1,000 1,000,000 10,000 600 Không có 200
2,000 2,000,000 20,000 1,000 200 Không có
3,000 3,000,000 30,000 Không có 250 300
4,000 4,000,000 Không có 2,400 300 350
5,000 Không có 50,000 3,000 350 400
10,000 8,000,000 80,000 4,000 500 Không có
20,000 10,000,000 150,000 8,000 Không có 600
50,000 20,000,000 500,000 Không có 900 800
100,000 Không có 900,000 30,000 1,600 1,200
200,000 30,000,000 Không có 50,000 2,100 1,800
500,000 40,000,000 2,000,000 100,000 3,000 2,500

Thời gian và đối tượng

 • Thời gian: 04:00 ngày 1/12/2012 đến 04:00 ngày 11/12/2012 (10 ngày).
 • Đối tượng: dành cho các thành chủ nạp tiền vào game Ngọa Long thời gian từ 04:00 ngày 1/12/2012 đến 04:00 ngày 11/12/2012.

Thể lệ

 • Khi thành chủ đổi Zing Xu thành Vàng trong game Ngọa Long, tùy theo các mức nạp sẽ nhận được 5 loại phần thưởng gồm: Bạc, Chiến Công, Hồn Tướng, Ngọc camNgọc tím.
 • Việc nạp và quy đổi Zing Xu vào game có giá trị cộng dồn trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Khi giá trị cộng dồn bằng với hạn mức ở bảng trên sẽ nhận được gói thưởng tương ứng. Ví dụ:
  • Lần 1: Nạp và quy đổi 1,000 Zing Xu thành Vàng trong game  Ngọa Long: sẽ nhận được phần thưởng Loại 1.
  • Lần 2: Nạp và quy đổi thêm 3,000 Zing Xu thành Vàng trong game Ngọa Long: sẽ nhận thêm được phần thưởng Loại 2, 3 và 4.
  • Tương tự cho những lần tiếp theo.
 • Tất cả các mức đều nhận được 4 phần thưởng (theo bảng bên dưới), riêng mức nạp 500,000 vàng sẽ nhận được cả 5 phần thưởng.

Bổn trang kính báo!