Sự kiện Nạp Cao Thưởng Lớn

Q
uý thành chủ kính mến,

Chung vui cùng 2 ngày lễ lớn của dân tộc, Tam Quốc Ngọa Long lại được chìm đắm trong không khí hân hoan, náo nhiệt với Sự kiện Nạp Cao Thưởng Lớn. Khi tham gia nạp Vàng với số lượng nhất định, các thành chủ sẽ có cơ hội sử hữu những vật phẩm như: Bạc, Chiến Công, Ngọc Tím, Ngọc Cam ...

Thời gian và đối tượng

 • Thời gian: 04h00 ngày 29/04/2013 đến 04h00 ngày 03/05/2013.
 • Đối tượng: Tất cả các thành chủ nạp tiền vào game Ngọa Long trong khoảng thời gian từ 04h00 ngày 29/04/2013 đến 04h00 ngày 03/05/2013.

Thể lệ

  • Khi thành chủ đổi Zing Xu thành Vàng trong game Ngọa Long, tùy theo các mức nạp sẽ nhận được các phần thưởng gồm: Bạc, Chiến Công, Quân Công, Ngọc Tím, Ngọc Cam.
 • Việc nạp và quy đổi Zing Xu vào game có giá trị cộng dồn trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Khi giá trị cộng dồn bằng với hạn mức ở bảng trên sẽ nhận được gói thưởng tương ứng.
 • Ví Dụ:
  • Lần 1: Nạp và quy đổi 1,000 Zing Xu thành Vàng trong game  Ngọa Long: sẽ nhận được phần thưởng Loại 1.
  • Lần 2: Nạp và quy đổi thêm 3,000 Zing Xu thành Vàng trong game Ngọa Long sẽ nhận thêm được phần thưởng Loại 2, 3 và 4.
  • Tương tự cho những lần tiếp theo.

Phần thưởng

Vàng nạpPhần thưởng
BạcChiến CôngQuân CôngNgọc TímNgọc Cam
1,000 800,000 10,000 200 500 -
2,000 1,100,000 20,000 300 650 -
3,000 1,500,000 30,000 400 800 -
4,000 2,000,000 40,000 500 950 -
5,000 2,500,000 50,000 600 1300 -
10,000 3,600,000 100,000 800 1800 -
20,000 6,500,000 250,000 1,100 - 400
50,000 10,000,000 500,000 1,600 - 600
100,000 12,000,000 1,000,000 2,000 - 800
200,000 15,000,000 2,000,000 3,000 - 1,000
500,000 25,000,000 5,000,000 5,500 - 1,200