Sự kiện mừng xuân Quý Tỵ

Quý thành chủ kính mến,

Mừng phiên bản mới Loạn Thế Giai Nhân với những tính năng mới vô cùng hấp dẫn, Ngọa Long trân trọng gửi đến quý thành chủ sự kiện Mừng Xuânphó bản Tết.

Phó bản Tết

 • Thời gian: 04:00 ngày 9/2/2013 đến 04:00 ngày 16/2/2013 (7 ngày).
 • Khi tham gia phó bản Tết đánh bại quái, các thành chủ sẽ nhận được phần thưởng.

Đăng nhập nhận quà Quý Tỵ

 • Thời gian: 04:00 ngày 9/2/2013 đến 04:00 ngày 16/2/2013 (7 ngày).
 • Khi các thành chủ đăng nhập vào game mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng.

  Số ngày Quà Bánh bao Thịt Rượu
  1 Hoành Thánh 30 12 2
  2 Bánh Tổ 50 20 4
  3 Nữ Nhi Hồng 70 28 5
  4 Bánh Trôi 90 36 7
  5 Đỗ Khang 100 40 9
  6 Cá Hấp 105 42 11
  7 Heo Quay 115 46 11

Hải Tặc Thương Nhân

 • Thời gian: 04:00 ngày 9/2/2013 đến 04:00 ngày 16/2/2013 (7 ngày).
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, các thành chủ sẽ thấy Thương Nhân Hải Tặc xuất hiện trong thành để trao đổi vật phẩm quý.

Bổn trang kính báo!