Sự kiện mừng Quốc Khánh 2/9

Quý thành chủ kính mến,

Nhằm chào mừng ngày Quốc Khánh 2-9, cùng với bản cập nhật các tính năng mới của Ngọa Long, Ban Điều Hành sẽ gửi đến các thành chủ các sự kiện đặc sắc.

Nạp cao thưởng lớn mừng Quốc Khánh

Thời gian: Từ 04h00 ngày 31/08/2012 đến 23h59 ngày 09/09/2012.

Đối tượng: Các thành chủ tham gia nạp thẻ.

Sự kiện nạp thẻ tặng quà đặc biệt chỉ kéo dài 10 ngày

Các phần thưởng chi tiết như sau:

Vàng Chiến Công Hồn tướng Tranh Long Ngọc Tử Long Ngọc Trang bị cao cấp
1,000 5,000  700  100  400 
2,000 11,000  1,300  200  456  Quan Ấn đỏ
3,000 17,000  1,800  240  504 
4,000 23,000  2,200  280  544  Quan Ấn đỏ
5,000 29,000  2,500  320  640 
10,000 55,000  4,500  400  900  Quan Ấn tím
20,000 100,000  10,000  800  1,500 
50,000 300,000  22,500  1,200  2,380  Quan Ấn tím
100,000 550,000  30,000  2,000  2,880 
200,000 1,100,000  50,000  2,400  3,300  Quan Ấn tím
500,000 2,700,000  100,000  3,000  4,500  Quan Ấn tím
1,000,000 5,500,000  150,000  4,500  9,000  Quan Ấn cam

- 3 loại Quan Ấn:

Hải Tặc Xâm Nhập

Hải Tặc Xâm Nhập là một phó bản phụ, khi tấn công phó bản này, các thành chủ sẽ có cơ hội nhận được rương báu với các vật phẩm thưởng hấp dẫn như Tử Long Ngọc, Tranh Long Ngọc, Hồn Tinh...

Thời gian xuất hiện của sự kiện Hải Tặc Xâm Nhập: 04h00 ngày 31/08/2012 đến 04h00 ngày 06/09/2012.

Thương Nhân Hải Tặc

Thương Nhân Hải Tặc sẽ xuất hiện trở lại với những món đồ độc quý hiếm, điều đặc biệt là lần này ông ta sẽ xuất hiện đến 6 ngày.

Thời gian Thương Nhân Hải Tặc xuất hiện: 04h00 ngày 310/8/2012 và sẽ biến mất vào lúc 04h00 ngày 06/09/2012.

Với sự xuất hiện trong nhiều ngày như vậy các thành chủ sẽ có thể có nhiều thời gian hơn để dùng Tử Long Ngọc hoặc Tranh Long Ngọc đổi những món đồ quý hiếm không thể tìm thấy ở bên ngoài.