Sự kiện Mừng Noel

Quý thành chủ kính mến,

Mừng phiên bản mới với những tính năng mới vô cùng hấp dẫn, Ngọa Long trân trọng gửi đến quý thành chủ sự kiện Mừng Noelphó bản Noel.

Sự kiện mừng Noel

  • Thời gian: 04:00 ngày 25/12/2012 đến 04:00 ngày 28/12/2012 (3 ngày).
  • Trong thời điểm diễn ra lễ hội Noel, quý thành chủ đăng nhập vào game mỗi ngày sẽ nhận được vật phẩm. Sử dụng các vật phẩm này sẽ đổi được bánh bao và rượu thịt.
Số ngày Tên vật phẩm Bánh bao Thịt Rượu
1 Vớ Noel 30 12 2
2 Bao tay Noel 50 20 4
3 Nón Noel 70 28 5

Phó bản Noel

  • Thời gian: 04:00 ngày 25/12/2012 đến 04:00 ngày 30/12/2012 (5 ngày).
  • Khi tham gia phó bản Noel đánh bại quái, các thành chủ sẽ nhận được phần thưởng.

Bổn trang kính báo!