Sự kiện Hải Tặc quay trở lại cùng hoạt động giảm giá hấp dẫn!

Q
uý thành chủ kính mến,

Đáp ứng lại nguyện vọng của quý thành chủ gần xa, Bổn Trang tiếp tục giảm giá một số hoạt động. Cùng với đó là Sự kiện Hải Tặc Xâm Nhập sẽ quay trở lại giúp các thành chủ có thể thu thập cho mình những hành trang cần thiết cho chặng đường chinh phục thiên hạ của mình!

Hải Tặc Xâm Nhập

Hải Tặc Xâm Nhập là một phó bản phụ, khi tấn công phó bản này, các thành chủ sẽ có cơ hội nhận được rương báu với các vật phẩm thưởng hấp dẫn như Tử Long Ngọc, Tranh Long Ngọc, Hồn Tinh...

Thời gian xuất hiện của sự kiện Hải Tặc Xâm Nhập: 04h00 ngày 23/07/2013 đến 04h00 ngày 25/07/2013.

Hoạt động giảm giá

Trong thời gian từ 04h00 ngày 23/07/2013 đến 04h00 ngày 25/07/2013, giảm giá tất cả các hoạt động sau:

Hạng mục giảm giáMức giảm giá
Trùng tu binh chủng 10%
Đúc 10%
Hội đàm tửu quán 20%
Đập bình (dùng búa + bom) 20%
Mua quân lệnh 20%
Cưỡng chế trò chuyện 20%
Tạo mới mục huấn luyện Quý Tử 20%
Cưỡng chế huấn luyện ( Quý Tử) 20%
Mở chúc phúc ( huấn luyện Quý Tử) 20%
Tìm cao cấp ( Dinh Phủ) 20%
Trùng tu môn học 25%
Xóa thời gian đến nơi khác (Tri kỷ) 25%
Võ Hồn Cầu Phúc 30%
Mời thương nhân 50%