Sự kiện: Đập bình nhận thưởng

Quý thành chủ kính mến,

Ngọa Long tiếp tục gửi tặng sự kiện vui nhộn và dễ dàng cho các thành chủ nhân dịp ra mắt phiên bản cập nhật Đại Hải Chiến: Đập bình nhận thưởng. Thành chủ có thể đập bình để nhận được vàng, bạc… còn có thể nhận được đạo cụ tăng phẩm chất võ tướng.

Cách thức

Khi vào game, quý thành chủ nhấp vào nút Đập bình.

  • Nhấp vào sẽ mở giao diện đập bình.
  • 04:00 hằng ngày sẽ tạo mới hoạt động đập bình, hệ thống sẽ tặng 8 cây búa.
  • Giao diện sẽ hiển thị 16 cái bình tương ứng với 16 phần thưởng.
  • Thành chủ VIP10 trở lên mở chức năng “nổ bom”, có thể 1 lần mở hết tất cả phần thưởng.
  • Thành chủ miễn phí dùng chức năng “kéo cần gạt”, để thiết lập lại bình và phần thưởng.
  • Sau khi dùng hết Búa, có thể dùng Vàng để thay thế Búa. Lần đầu là 10 vàng, mỗi lần tiếp theo tăng thêm 5 Vàng. Tối đa tăng đến 50 Vàng/lần.

Phần thưởng

Phần thưởng bao gồm: Bạc, Chiến Công, Uy Danh, thiệp Võ Tướng (đạo cụ tăng phẩm chất võ tướng, gồm nhiều loại).

Chúc các thành chủ nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn ở sự kiện này!