Sự kiện: Cấp cao thưởng lớn

Nhằm tôn vinh sự cố gắng của các thành chủ khi đã cố gắng đạt những đẳng cấp cao trong game, Ngọa Long sẽ gửi tặng rất nhiều phần quà có giá trị.

Thời gian

Bắt đầu từ ngày Open Beta đến 23h59 ngày 31/12/2011.

Cách thức

Khi quý thành chủ đạt được đẳng cấp 20, 40, 60, 80, 100 sẽ được nhận 1 code có phần thưởng tương ứng với đẳng cấp.

Phần thưởng

Đẳng cấp Phần thưởng
20-39

10 vàng, 20.000 bạc, 1.000 chiến công.

40-59 20 vàng, 40.000 bạc, 2.000 chiến công.
60-79 40 vàng, 80.000 bạc, 2.500 chiến công.
80-99 80 vàng, 100.000 bạc, 3.000 chiến công.
Từ 100 trở lên 160 vàng, 150.000 bạc, 5.000 chiến công.

Vào 15 giờ ngày 04/01/2012, code nhận thưởng sẻ được phát thông qua trang Nhận code quà tặng.

Chú ý

  • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 code tương ứng đẳng cấp.
  • Mỗi tài khoản chỉ nhập được 1 code trong event này.
  • Ví dụ: Thành chủ đạt đẳng cấp 100 chỉ nhận được code 100 và sử dụng code 100, nếu đem code của các level khác sử dụng đều không được).