Sự kiện Càn Quét Hải Tặc

Gia Cát Lượng cùng Lưu Bị đang ngồi bàn kế sách để đem quân đánh chiếm phía bắc, nhằm thống nhất thiên hạ. Chẳng biết kế hoạch có thành công hay không nhưng vừa rời khỏi "hội nghị quân sự" đã tóm ngay được mấy tên Hải Tặc cùng đoàn Thương Nhân đi lạc vào đây.

Chúa Công nghe được tin đó cũng lấy làm mừng, vừa may ngân khố cạn kiệt, binh sĩ mỏi mệt cần thêm lương thực để chiến đấu. Người hạ lệnh đem quân càn quét luôn đoàn Hải Tặc Xâm NhậpThương Nhân Thần Bí, cùng với đó giảm giá nhiều hoạt động cho các thành chủ!

Hải Tặc Xâm Nhập

Hải Tặc Xâm Nhập là một phó bản phụ, khi tấn công phó bản này, các thành chủ sẽ có cơ hội nhận được rương báu với các vật phẩm thưởng hấp dẫn như Tử Long Ngọc, Tranh Long Ngọc, Hồn Tinh...

Thời gian xuất hiện của sự kiện Hải Tặc Xâm Nhập: 04h00 ngày 07/08/2013 đến 04h00 ngày 10/08/2013.

Thương Nhân Hải Tặc

Thương Nhân Hải Tặc sẽ xuất hiện trở lại với những món đồ độc quý hiếm giúp cho con đường trưởng thành của các Võ Tướng trở lên dễ dàng hơn.

Thời gian Thương Nhân Hải Tặc xuất hiện: 04h00 ngày 07/08/2013 đến 04h00 ngày 10/08/2013.

Với sự xuất hiện trong nhiều ngày như vậy các thành chủ sẽ có thể có nhiều thời gian hơn để dùng Tử Long Ngọc hoặc Tranh Long Ngọc đổi những món đồ quý hiếm không thể tìm thấy ở bên ngoài.

Hoạt Động Giảm Giá

Trong thời gian từ 04h00 ngày 07/08/2013 đến 04h00 ngày 10/08/2013, giảm giá tất cả các hoạt động sau:

Hạng mục giảm giáMức giảm giá
Trùng Tu Binh Chủng 10%
Trò Chuyện Dinh Phủ 20%
Cầu Phúc Huấn Luyện 20%
Tìm Cao Cấp Dinh Phủ 20%
Sản Xuất Nhanh 20%
Cầu Phúc Võ Hồn 30%