Sự kiện: Bất ngờ đoạt code Noel

Trong thời gian diễn ra sự kiện này, quý thành chủ sẽ bất ngờ có được các mã thưởng in-game để nhận quà!

Thời gian

Từ 23/12 đến 25/12/2011.

Cách thức

Vào các giờ nhất định trong ngày, mã thưởng sẽ hiện ra trong giao diện game Ngọa Long. Mỗi đợt, chương trình sẽ tặng 100 code và sẽ được thông báo trên tất cả các sever.

  • Đợt 1: 10 giờ.
  • Đợt 2: 14 giờ.
  • Đợt 3: 20 giờ.

Phần thưởng

Mỗi code quà tặng bao gồm:

50 vàng

10.000 bạc

Chú ý

Mỗi tài khoản chỉ nhập code và nhận thưởng được 1 lần trong thời gian event diễn ra.