Ra mắt server Thủy Long

Đúng 18 giờ ngày 30-11-2011, Ngọa Long chính thức mở server Kim Long cho quý thành chủ gần xa vào chơi. Chỉ khoảng gần 30 phút, hệ thống đã báo hiệu tình trạng quá tải.

Do đó, không để quý thành chủ phải chờ đợi, Ngọa Long đã mở thêm một server nữa mang tên Thủy Long mới có thể đáp ứng được số lượng người chơi đông đảo.

Với server Thủy Long, quý thành chủ sẽ có thể tiếp tục thỏa chí tung hoành, xây dựng đại sự nghiệp.