Ra mắt dịch vụ Khóa/Mở Khóa Hack

Quý thành chủ kính mến,

Với mong muốn hỗ trợ bảo vệ tài khoản của các thành chủ trong quá trình tham gia Ngọa Long, từ ngày 06/07, BĐH chính thức ra mắt chức năng Khóa/Mở Khóa Hack.

Dưới đây là hướng dẫn gửi 2 loại yêu cầu này:

Từ bất kỳ vị trí nào ở trang chủ, quý thành chủ nhấp vào nút Hỗ trợ.

Trong trang Hỗ trợ, quý thành chủ chọn Gửi yêu cầu, sẽ có lựa chọn Khóa hackMở khóa hack.

Để khóa tài khoản, quý thành chủ chọn Khóa hack và điền đầy đủ thông tin như bên dưới.

Để mở khóa tài khoản, quý thành chủ chọn Mở khóa hack.

Với tính năng này, kính chúc quý thành chủ dễ dàng quản lý tài khoản của mình để tránh những tổn thất không đáng có!

Bổn trang kính báo!