Quốc khố: chỉ đóng góp 2 vàng

Quý thành chủ kính mến,

Sau thời gian cập nhật, quý thành chủ đã có thể trải nghiệm các tính năng mới của Ngọa Long, đặc biệt là Quốc Chính.

Tuy nhiên, tuy nhiên do có một chút sai sót về dịch thuật, hệ thống hiển thị thông báo là đóng góp 100 vàng. Nhưng con số đóng góp thực sự vào quốc khố 1 lần chỉ là 2 vàng.

Bổn trang xin được thông báo đến toàn quý thành chủ, đây chỉ là lỗi hiển thị. Hiện nay, ban điều hành đang nhanh chóng giải quyết, mong quý thành chủ thông cảm cho những bất tiện này.

Bổn trang kính báo.