Quân Sư Ngọa Long kết thúc vào tuần thứ 10

Quý thành chủ kính mến,

Sau 9 tuần tổ chức sự kiện Quân Sư Ngọa Long, bổn trang đã nhận được hàng ngàn bài viết đầy tâm huyết và sức lực mà các thành chủ đã dành ra.

Cuộc vui nào cũng sẽ tàn, bổn trang xin được thông báo, chương trình Quân Sư Ngọa Long sẽ được tiến hành tới hết tuần thứ 10.

Để có một kết thúc đẹp trong lòng các thành chủ gần xa, bổn trang sẽ gửi tặng code trị giá 2.000.000 Chiến Công và 5.000.000 Bạc cho tất cả các bài được đăng vào tuần thứ 10.

Sau sự kiện này, các bài viết nếu đạt yêu cầu vẫn có thể tiếp tục được đăng trên trang chủ cho các thành chủ gần xa được học hỏi. Vỡi những kinh nghiệm quý báu về Ngọa Long, mong rằng các thành chủ vẫn sẽ có hứng thú khi chia sẻ nó với cộng đồng.

Ngọa Long bổn trang kính báo!