QĐCLS: Reset dữ liệu trước mỗi vòng đấu

Quý thành chủ kính mến,

Lượt đấu  QĐC Liên Server vòng 1/32 diễn ra ngày 16/12 đã xảy ra tình trạng các thành chủ có thể đăng nhập 3 lần vào server QĐC và nhận được 3 lần 20.000 vàng để đúc trang bị... Như vậy sẽ làm mất đi ý nghĩa của việc chuyển dữ liệu nhân vật của các thành chủ vào server QĐC ngày 13 và 14/12.

Vì vậy BĐH Ngọa Long đưa ra quyết định như sau:

  • Bắt đầu từ vòng đấu lại ngày hôm nay 19/12, trước mỗi vòng đấu, trạng thái nhân vật sẽ được khôi phục về thời điểm 18:00 ngày 18/12 (tức là thời điểm trước khi diễn ra vòng đấu 1/32).
  • Mỗi thành chủ sẽ có 20.000 vàng để trùng tu hoặc tái lập võ hồn.
  • Lưu ý: trong 4 vòng đấu còn lại, trước mỗi vòng đấu đều sẽ được khôi phục về dữ liệu của 6g chiều ngày 18/12.

Bổn trang kính báo!