QĐCLS: Dời thời gian thi đấu trận đầu tiên

Quý thành chủ kính mến,

Vì một số lý do khách quan, lượt đấu đầu tiên trong ngày 18/12 của sự kiện QĐC Liên Server sẽ dời thời gian chuẩn bị vào lúc 18:30 (thay vì 18:00 như ban đầu).

Mong các thành chủ thứ lỗi cho bất tiện này và quay lại sau 30 phút để bắt đầu thi đấu.

Bổn trang kính báo!