QĐC Liên Server: Quy định về tài khoản

Quý thành chủ kính mến,

Ban Điều Hành Ngọa Long tiếp tục bổ sung thêm một số quy định về tài khoản của các thành chủ tham gia sự kiện Quân Đoàn Chiến Liên Server vào tháng 12 tới đây.

  • Nếu một tài khoản có 2 nhân vật thi đấu với nhau trong cùng 1 trận đấu, thành viên bắt buộc phải chọn lựa 1 trong 2 nhân vật để tham gia.
  • Thời gian để các thành viên có tư cách tham gia đăng nhập vào server Quân Đoàn Chiến Liên Server là 30 phút, đây cũng là thời gian chờ chiến đấu của Quân Đoàn Chiến.
  • Toàn bộ thông tin nhân vật của thành viên tham gia sự kiện được chuyển vào thành viên QĐ Chiến vào sáng ngày 13/12, mọi thao tác thực hiện trong server Quân Đoàn Chiến Liên Server đều không ảnh hưởng đến nhân vật trong các server chính thức.
  • Chiến báo và kết quả thi đấu sẽ được cập nhật trong vòng 20 phút ngay sau khi kết thúc trận đấu.

Bổn trang kính báo!