QĐC Liên Server: Quy định cuối cùng

Quý thành chủ kính mến,

Sự kiện QĐC Liên Server gửi tới các thành chủ những quy định cô đọng nhất! Các thành chủ vui lòng đọc kỹ để tránh sai sót và kiện cáo về sau!

 • Tất cả thành viên của các QĐ tham gia thi đấu theo danh sách đã gửi về cho BĐH hoặc danh sách mà BĐH đã công bố.
 • Chỉ có các QĐ có gửi danh sách hợp lệ về cho BĐH thì các thành viên trong danh sách đó mới được nhận thưởng bạc, chiến công, hồn tướng, ngọc cam, ngọc tím. (42 QĐ không gửi danh sách hoặc gửi không đúng quy định sẽ không được nhận thưởng vòng đầu). Nếu các QĐ này vào vòng sau và thắng thì vẫn được nhận thưởng xếp hạng.
 • Mỗi thành chủ khi tham gia mỗi vòng đấu sẽ được mặc định có sẵn 20.000 vàng trong kho để chuẩn bị thi đấu, các thông tin khác của thành chủ vẫn được giữ lại.
 • Mọi thay đổi về cấp độ hay trang bị... của nhân vật trong server thi đấu QĐC Liên Server sẽ được giữ từ vòng đầu đến vòng cuối cùng, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến hệ thống server chính thức bên ngoài.
 • Mỗi server có 3 QĐ đại diện cho 3 nước thi đấu với 3 QĐ tương ứng của server khác, server nào có 2 QĐ chiến thắng thì sẽ là server thắng trận.
 • Các thành viên tham gia thi đấu sẽ đăng nhập vào server thi đấu của nước mình theo giờ thi đấu đã chỉ định, có thời gian 30 phút để chuẩn bị trước khi khai chiến.
 • Các thành viên có tài khoản sở hữu nhiều nhân vật thi đấu cùng lúc với nhau sẽ chỉ được lựa chọn 1 trong 2 nhân vật để thi đấu.
 • Nếu các QĐ hoặc các nhân vật trùng tên nhau, QĐ Trưởng của các server mở sau được quyền đổi tên QĐ một lần, còn tên nhân vật bị trùng sẽ được thêm 1 số ngẫu nhiên phía sau tên. Tên QĐ và tên nhân vật ở server chính thức bên ngoài vẫn không bị ảnh hưởng.
 • Các server được mở sau hơn sẽ luôn là server được tấn công trước.
 • Thời gian khiếu kiện cho mỗi vòng đấu là 30 phút sau khi vòng đấu đó kết thúc, sau thời gian này BTC không nhận bất cứ khiếu kiện nào khác.
 • Các thành chủ có thể đăng nhập trước vào server thi đấu để kiểm tra thông tin nhân vật của mình, thời gian từ 15:00 đến 18:00 ngày 14/12. Nếu có bất kì sai sót nào có thể phản hồi lại ngay cho BTC thông qua số Hotline, thời gian phản hồi từ 15:00 đến 21:00 ngày 14/12.
 • Số hotline Ban tổ chức: 012 737 29 767.
 • Quyết định của Ban tổ chức là quyết định cuối cùng.

Bổn trang kính báo!