QĐC Liên Server: Giải thưởng cho người chiến thắng!

Quý thành chủ kính mến,

Để hâm nóng chương trình, bổn trang xin được nhắn lại giải thưởng của sự kiện QĐC Liên Server.

Giải thưởng cho nhóm Quân Đoàn (QĐ) đoạt Quán Quân, Đệ Nhất Á QuânĐệ Nhị Á Quân sẽ được trao trong buổi offline lần lượt gồm:

30.000.000 Việt Nam đồng

10.000.000 Việt Nam đồng

5.000.000 Việt Nam đồng

Bên cạnh đó sẽ là các phần thưởng ingame hậu hĩnh:

Phần thưởng Dành cho Bạc Chiến Công Hồn tướng Ngọc cam Ngọc tím
Phần thưởng cá nhân Cá nhân (1 thành viên) 99,999,999 9,999,999 99,999 299 499
Quán Quân Tất cả thành viên trong server 2,000,000 500,000 10,000 50 100

Quán Quân

(Hạng nhất)

Thành viên tham chiến của QĐ 20,000,000 6,000,000 50,000 200 350

Đệ Nhất Á Quân

(Hạng nhì)

Thành viên tham chiến của QĐ 15,000,000 5,000,000 40,000 150 300

Đệ Nhị Á Quân

(Hạng ba)

Thành viên tham chiến của QĐ 10,000,000 4,000,000 30,000 120 250
Hạng 4 Thành viên tham chiến của QĐ 8,000,000 3,000,000 25,000 100 250
Hạng 5-8 Thành viên tham chiến của QĐ 5,000,000 2,000,000 20,000 100 200
Đạt tư cách tham gia  Thành viên trong QĐ 5,000,000 2,000,000 20,000 100 200

Phần thưởng ingame của tất cả thành viên sẽ nhận được phần thưởng khi đăng nhập vào game, các phần thưởng còn lại thành viên sẽ đăng nhập vào trang nhận code để nhận code (chi tiết thông báo sau).

  • 1. Đạt tư cách tham gia: mọi thành viên trong Quân Đoàn có tư cách tham gia QĐ Chiến Liên Server đều sẽ được nhận quà.
  • 2. Server hạng 5-8: server nào lọt vào hạng 5-8 thì thành viên tham gia event của server đó sẽ nhận được quà (150 người).
  • 3. Server hạng 4: server hạng 4 thì thành viên tham gia event của server đó sẽ nhận được quà (150 người).
  • 4. Server Đệ Nhị Á Quân (Hạng 3): server đoạt hạng 3 thì thành viên tham gia event của server đó sẽ nhận được quà (150 người).
  • 5. Server Đệ Nhất Á Quân: server đoạt Á Quân thì thành viên tham gia event của server đó sẽ nhận được quà (150 người).
  • 6. Server Quán Quân: server đoạt Quán Quân thì thành viên tham gia event của server đó sẽ nhận được quà (150 người).
  • 7. Giải thưởng cá nhân: từ vòng bán kết trở đi nếu thành viên nào liên thắng nhiều nhất sẽ được nhận quà.

Sau khi xác định 3 server mạnh nhất (gồm 9 Quân Đoàn), Ban Điều Hành sẽ mời các Quân Đoàn Trưởng và các thành viên đến dự buổi Offline mừng sinh nhật Ngọa Long với tên gọi Tam Anh Tranh Hùng để nhận giải thưởng.

Bổn trang kính báo!