QĐC Liên Server: Danh sách thi đấu chính thức

Quý thành chủ kính mến,

Ngọa Long bổn trang đã tiến hành buổi bốc thăm chia cặp đấu Quân Đoàn Chiến Liên Server vào 09h00 sáng ngày 8/12/2012. Buổi bốc thăm diễn ra trong không khí vui vẻ và sôi nổi của tất cả các thành chủ tham gia.

Bổn trang xin được công bố danh sách các Quân Đoàn thi đấu với nhau dưới đây.


Nhấn vào để xem hình lớn hơn

Ban Điều Hành sẽ tiến hành cung cấp thêm nhiều thông tin hơn nữa để các thành chủ năm rõ. Kính mời theo dõi ở các tin tức tiếp theo!

Bổn trang kính báo!