Phụ Chính Đại Thần

Quý thành chủ kính mến,

Như thông tin đã đưa, ngày hôm nay Ngọa Long đã tiến hành một số cập nhật mới trong game. Có thể dễ dàng nhận thấy nhất là những thành chủ ở đẳng cấp 110 đã nhìn thấy NPC Phó Linh Nhi đi lại trong thành.

Các thành chủ chỉ cần cài đặt các nút chức năng của từng mục (thu thuế, thu hoạch ruộng, chiêu binh...) và chọn Lưu.

Như vậy, Phó Linh Nhi sẽ giúp các ngài hoàn thành các công việc này. Mỗi ngày khi khởi động game, thành chủ sẽ không còn phải canh thời gian thu thập tài nguyên, cũng không sợ bị quên gây lãng phí.

Chúc các thành chủ sớm vang danh thiên hạ!

Bổn trang kính báo!