Phó bản: Hán vị quần hùng

Quý thành chủ kính mến,

Càng gần đến ngày nâng cấp tính năng mới, tam quốc Ngọa Long càng hot hơn với những thông tin hấp dẫn và đặc sắc.

Hôm nay, bổn trang xin được giới thiệu đến quý thành chủ những thông tin mới nhất nhằm tăng thêm sức nóng và đáp lại nhiệt tình của quý thành chủ gần xa:

  • Tên chính thức của đợt nâng cấp lần này là HÁN VỊ QUẦN HÙNG.
  • Ngọa Long tiếp tục mở thêm 2 phó bản mới là Hán vị quần hùng - thế lực Hà Tiến Hán vị quần hùng - thế lực Đinh Nguyên. Vượt qua 2 phó bản này, quý thành chủ mới có thể tăng được lên cấp 150.

Phó bản Hán vị quần hùng - Thế lực Hà Tiến

Ngọa Long sẽ tiếp tục thông tin thêm đến quý thành chủ vào các tin tức tiếp theo! Hãy đón chờ để biết ngày ra mắt chính thức của bản nâng cấp mới nhất!