Phiên bản Ngọa Long trên điện thoại

Quý thành chủ kính mến!

Vì một số sự cố hệ thống nên trên trang chủ đã xuất hiện một số thông tin về phiên bản Ngọa Long trên điện thoại.

Ban Điều Hành xin chính thức thông báo, đây là những thông tin chưa hoàn chỉnh. Chúng tôi vẫn đang trong quá trình hoàn thành phiên bản này! Chính vì vậy, kính mong các thành chủ Ngọa Long vui lòng không tải phiên bản này để sử dụng!

Rất mong các thành chủ kiên nhẫn thêm một chút để có thể tận hưởng phiên bản Ngọa Long trên điện thoại được hoàn hảo nhất!

Bổn trang kính báo!