Phiên bản Ngọa Long trên điện thoại bị rò rỉ

Quý thành chủ kính mến,

Hiện nay, vì lý do chưa rõ mà phiên bản thử nghiệm Ngọa Long trên điện thoại dùng hệ điều hành iOs đã bị rò rỉ ra ngoài. Có nhiều thành chủ đã chuyền cho nhau bản cài đặt này để dùng thử, nhưng đây chưa phải là bản iOs Ngọa Long chính thức nên vẫn chưa hoàn thiện.

Ban Điều Hành rất hiểu sự háo hức của các thành chủ đối với phiên bản Ngọa Long trên điện thoại! Chúng tôi sẽ cố gắng đưa ra bản Alpha Test đến với cộng đồng Ngọa Long thử nghiệm trước khi phát hành bản chính thức trong thời gian sớm nhất.

Vì vậy kính mong quý thành chủ hãy kiên nhẫn, đợi chúng tôi thêm một thời gian ngắn để có thể trải nghiệm phiên bản hoàn chỉnh!

Bổn trang kính báo!