Phiên bản mới: Võ tướng mới Công Tôn Tu

Quý thành chủ kính mến,

Ngọa Long sắp tung ra phiên bản mới chỉ trong nay mai! Chắc hẳn rất nhiều thành chủ đang hồi hộp không biết phiên bản mới có thay đổi gì? Ở tin tức lần trước, bổn trang có giới thiệu sơ qua một số tính năng trong hoạt động chống hải tặc. Nay, bổn trang xin được bật mí tiếp một số tính năng cập nhật trong phiên bản mới này!

Phiên bản mới sẽ thêm phó bản mới Thế Lực Công Tôn Uyên – Liêu Đông Chiến.

Ở phó bản này quý thành chủ sẽ nhận võ tướng mới Công Tôn Tu (chiêu mộ trong Tửu Quán). Kỹ năng của Công Tôn Tu sau khi giác ngộ là Địa Thích [Thường] Tấn công toàn thể địch, binh lực càng ít sát thương càng lớn.

Trong Võ Khôi Tháp sẽ có thêm BOSS mới Ba Xà (Cấp 165) với phần thưởng hấp dẫn hơn, BOSS Áp Dữ thưởng Tranh Long Ngọc x3 (thay vì x2).

Vẫn còn rất nhiều tính năng khác mà Ban Điều Hành còn đang chuẩn bị. Bổn trang sẽ tiếp tục đưa thêm thông tin trong những tin tức tiếp theo!

Bổn trang kính báo!