Phát thưởng "1 triệu Uy Danh" tại Truy Long

Quý thành chủ kính mến,

Sự kiện 1 triệu Uy Danh tại máy chủ Truy Long đã khép lại vào hết ngày 30/03/2012. Phần thưởng dành cho quý thành chủ đạt điều kiện bao gồm:

5.000.000 Bạc

2.000.000 Chiến Công

Ngọa Long bổn trang xin được chính thức công bố danh sách 7 thành chủ có điểm Uy Danh đạt 1 triệu. Bên cạnh đó, 4 thành chủ tiếp theo tuy không được 1 triệu Uy Danh nhưng vẫn được bổn trang khuyến khích phát thưởng.

STT Lựa chọn   Phần thưởng
1 HeoCon 1.000.000 Thục
2 J 1.000.000 Ngô
3 thoigian1 1.000.000 Ngô
4 EdogawaConan 1.000.000 Ngụy
5 Baanhem 1.000.000 Ngụy
6 garena 1.000.000 Ngụy
7 Ut1kung 1.000.000 Ngụy
8 Ven 999.669 Thục
9 Triệu Vũ 998.800 Thục
10 shidZ 998.090 Ngô
11 zBáĐạo 996.664 Thục

Lưu ý: Các thành chủ có tên trong danh sách vui lòng gửi email đến bổn trang để được nhận thưởng.

  • Địa chỉ email: sukienngoalong@zing.vn
  • Tiêu đề: Nhận thưởng 1 triệu UD

Bổn trang kính báo!