Phần thưởng Vận may tháng 4

Quý thành chủ kính mến,

Chương trình Vận may tháng 4 đã bắt đầu vào lúc 10 giờ ngày 12/04/2012. Bổn trang xin được giới thiệu các phần thưởng hấp dẫn của chương trình.

Các phần thưởng được phân bổ đồng đều trên vòng Quay số.

Các phần thưởng hiện vật giá trị của chương trình sẽ được dành cho thành chủ may mắn nào? Quý thành chủ hãy tham gia chương trình để có thể nhận được Iphone 4S, Chuột Razer và áo thun Ngọa Long...

Bên cạnh đó là các Hồng Bao chứa đầy vàng, bạc và chiến công cũng đang chờ các thành chủ đến lấy.

Hồng bao Vàng Bạc Chiến công
Tiểu Hồng Bao   50.000 20.000
Đại Hồng Bao   500.000  
Hồng Bao May Mắn   700.000 50.000
Hồng Bao Cát Lợi 1.000    
Hồng Bao Phát Tài 2.000    

Chúc quý thành chủ nhận được phần thưởng đáng giá!