Ô Chữ Phiên Bản Mới - Chí Tôn Vô Thượng

Q
uý thành chủ kính mến,

Hòa chung niềm vui cập nhật phiên bản Chí Tôn Vô Thượng, BQT Fanpage xin gởi đến các thành chủ sự kiện Ô Chữ Phiên Bản Mới - Chí Tôn Vô Thượng. Với 100 Code dành cho thành chủ nào có đáp án đúng nhất và sớm nhất gửi về cho BQT.

Thời gian

  • Từ 15/05/2013 - 17/05/2013.
  • Đối tượng: Tất cả thành viên của Fanpage Ngọa Long.

Thể lệ

Cách tham gia

  • Like Fanpage và tìm những từ ẩn chứa trong ô chữ Phiên Bản Mới.
  • Trong ô chữ có ẩn chứa các từ khóa liên quan đến phiên bản Chí Tôn Vô Thượng và Ngọa Long. Hãy tìm ra những từ đó. Các thành chủ có thể xem phần gợi ý trả lời trên 2 Fanpage ZingMe và FaceBook.
Tham gia tại

Giải thưởng

  • Các thành chủ có câu trả lời đúng nhất và nhanh nhất gửi về sẽ được trao thưởng. Giải thưởng là 01 Code Phiên Bản Mới.
  • Tổng số Code là 100 Code.
Code Phiên Bản Mới
3.000.000 Bạc 300.000 Chiến Công