Ô chữ Ngọa Long 5/3/2013

Quý thành chủ kính mến,

Trong ô chữ ngày 5/3/2013 của Ngọa Long, vì có nhiều tranh cãi về kỹ năng của Tôn Sách là Xưng Bá hay Chế Bá? Nên BTC quyết định bỏ câu hỏi này trong ô chữ.

Kính mời các thành chủ tiếp tục giải ô chữ để có thể nhận thưởng cùng Ngọa Long!

Thời gian và Phần thưởng

4.000.000 Bạc

400.000 Chiến Công

Câu hỏi

Hàng Câu Số ký tự Diễn giải
Ngang 1 5 Sau khi lấy được hiền thê sẽ có được…
2 5 Sau khi quý thành chủ đánh bại thế lực Viên Thiệu - Quan Độ thì có thể chiêu mộ được võ tướng này bằng Hội Đàm.
3 7 Oai tướng Ngụy Quốc.
4 10 Có thể Đúc từ trang bị này thành trang bị cam Chúc Âm Thương.
5 7 Vượt phó bản ẩn này sẽ nhận được Chiêu Võ Giáp.
6 8 Vật phẩm có được khi tuần tra.
7 8 Sau khi chiếm lĩnh nó sẽ được nhận thuế.
8 10 NPC hay đi lại trong thành chính.
10 9 Để vào được phó bản ẩn này, quý thành chủ phải vượt phó bản Biên cương - Tứ Di.
Dọc 1 7 Quân ấn phòng thủ và loại võ hồn này sẽ cộng trực tiếp vào chỉ số phòng ngự trên áo giáp mà tướng đó đang sử dụng.
2 13 Đây là nơi để săn quái thú.
3 6 Nữ nhân vật chính đứng cạnh Lữ Bố trên trang chủ Ngọa Long tên gì?
4 8 Võ tướng này sau khi giác ngộ sẽ luyện thành kỹ năng Xích Lôi.
5 7 Hi sinh quân mình tấn công cực mạnh lên quân đội của địch. 
6 7 Một trong các khoản đầu tư thành trì.
7 7 Khi dùng tính năng này sẽ có thể giác ngộ tướng.
8 8 Máy chủ ra mắt vào ngày 27-2-2013.
9 12 Có thể kiếm vật này bằng cách đánh Quân Đoàn trong các Phó Bản. 
10 9 "Gây sát thương lớn cho toàn thể địch đồng thời hồi phục 50 sĩ khí cho bản thân".
Hàng ngang Màu đỏ 25 Trong bản cập nhật Ngọa Long trên thiết bị di động vào đầu tháng 3 có thêm phó bản này.

Quy định

  • Các thành chủ tham gia giải ô chữ tại đây.
  • BTC sẽ thông báo kết quả vào ngày 8/3/2013.
  • BTC không chịu trách nhiệm nếu các thành chủ điền sai thông tin tài khoản và nhân vật, dẫn đến việc phần thưởng không thể trao đúng người.